Etter svikt i fisket og økonomisk ruin m.a. etter Ålfotsaka - det store økonomiske marerittet vart Kinn kommune sett under statleg administrasjon. Som ein fylgje av dette, vart den store Kinn kommune i 1923 delt opp i tre mindre kommunar: Kinn, Bru og Eikefjord. Her er ordførarane i Eikefjord kommune.

1923-Henrik Svarthumle
Navn: Henrik Svarthumle
Ordførarperiode: 1923-1925

1926-Kristoffer Langedal

Navn: Kristoffer Langedal  
Ordførarperiode: 1926-1928

Kristoffer Langedal blei valgt til ordfører på herredsstyremøte den 14. desember 1925. Langedal og A. Storøy fekk begge 6 stemmer og valget blei avgjort ved loddtrekking.1929-Abraham Storoy

Navn: Abraham Storøy  
Ordførarperiode: 1929-1934
   

Abraham Storøy blei valgt til ordfører på møte 20 desember 1928. Han fekk 6 stemmer, Kr. Langedal fekk 5 stemmer.

14. januar 1932 blei Abraham Storøy attvalg til ordfører med 6 stemmer. Kr. Langedal og L. Kallsvik fekk 2 stemmer medan J. Humlestøl fekk ei stemme.1935-Ludvig Langedal

Navn: Ludvig Langedal  
Ordførarperiode:

1935-1941

og 1945

   

Lugvig Langedal blei valgt til ordføar på herradsstyremøte 28. desember 1934. Han fekk 6 stemmer. A. Storøy fekk 5 stemmer og ei røst var blank.

8 desember 1937 vart Ludvig Langedal gjenvalgt som ordfører med 11 røster. Alf Svarthumle fekk ei røst.
Fylkesmann hadde invendingar mot valet og 20. januar 1938 vart Ludvig Langedal valgt til ordførar med akklamasjon.

Fylkesmann oppnemde i mai 1945 Ludvig Langedal til ordførar.


1941-Leiv Vasset

Navn: Leiv Vasset  
Ordførarperiode: 1941-1945
   

Leif Vasset blei ordfører under krigen. 5. april 1941 var han ordfører i herredsrådets møte. Fram til denne tid hadde han vore varaordfører.1946-Alf Svarthumle

Navn: Alf Svarthumle  
Ordførarperiode:

1946-1951

1962-1963

   

28. desember 1945 vart Alf Svarthumle valgt til ordfører med 6 røster, N. Hovland fekk 5.

Fylkesmann hadde innvendingar mot gjennomføringa av valget på formannskapet og 18. januar 1946 var det kalla inn til nytt møte.
Alf Svarthumle vart på dette møtet valgt til ordførøar med 11 røster.1952 Alfred Hoyset

Navn: Alfred Høyset  
Ordførarperiode: 1952-1959
   

1960-Erik Dreyer Hovland

Navn: Erik Dreyer Hovland  
Ordførarperiode: 1960-1961
   
1946-Alf Svarthumle

Navn: Alf Svarthumle  
Ordførarperiode:

1962-1963

   


Alf Svarthumle vart valgt for ein ny periode i 1962. Han vart dermed den siste ordføraren i Eikefjord kommune.

Ved kommunereguleringa i 1964 vart det rydda opp i det geografiske kaoset: Bykommunen Flora vart ein slags «gjenskapt» Kinn kommune, samansett av dei fire kommunane Eikefjord, Bru, Kinn og Florø by, med Florø som administrasjonsstad.

Tidlegare ordførar i Kinn, bonde Odd Færøyvik vart første ordførar i storkommunen 1964-1971.

Reidar Høyset har leda arbeidet med å samle inn bilder av ordførarane i Eikefjord kommune. Bilda blei overlevert ordførar Bente Frøyen Steindal på Eikefjorddagane og heng no i bystyresalen og på Allhuset.

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd