Aar 1905 den 13 august blev i Eikefjords kirke efter forudgaaet bekjendtgjørelse i henhold til storthingsbeslutning af 28de juli d.a. tilfølgetaget ved den norske regjerings resolution af samme dag foretaget folkeafstemning, hvorved de, som har stemmeret efter grundloven skal give svar paa det spørgsmaal om de er enige i den stedfundne opløsning af unionen eller ikke.

Denne folkeafstemning bestyredes af det af Kinns prestegjælds stemmestyre der 5 dennes valgte særskilte styre for Eikefjords sogn, nemlig Salomon Hopen som formand samt Kristoffer Dahle og lærer K. P. Hjertenæs.

Frå Sundfjords Avis

Frå Eikefjord
Aldeles glimrende fremmøde den 13de. Alle flag oppe, og da de mødende samlede seg i kirken blev på foranledningen af kirkes. Storø nogle vers af "Gud singe vaart dyre fedreland" affsunget,
hvorefter lærer R. Hjertenes holdt en kort bøn og mindede om dagens betydning.
Kl 1 drønnede 4 salutskud og valgets formand S. Hopen erklærte afstemningen aabnet. Kl 3 havde 160 mand lagt sine svar i urnen, og det vil sige saameget som at samtlige sognets stemmeberettigede var fremmødte.
Det var fest- og høitidsstemning over forsamlingen, og afstemningen foregik med sjelden orden.
Deltaker.

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd