kyrkjeboka-600

Gjennom soknerådet tok sokneprest Dag Leirvik i 2012 initiativ til å setje ned ei nemnd for å gje ut ei bok om kyrkja. Han kalla inn til første møtet i september 2012, der Olav Aalen vart vald til leiar, og brynjar Svardal til skrivar. Gamlepresten vår, Odd Stubhaug, laga disposisjon over kva som skulle vere med. Den var alle samde i, og den har vi stort sett halde oss til.

Soknerådet bestemte at nemnda også skulle finansiere boka, og var gjevargleda stor då kyrkja vart bygt, var ho ikkje mindre då boka skulle finansierast. Gjevarane har fått sitt navn bak i boka.

Komiteen-600

Jubileumboknemnda.

Framme frå venster: Dag Leirvik, Solfrid Langedal og Jarle Storevik.
Bak frå venstre: Odd Asle Endestad, Brynjar Svardal, Olav Aalen og Odd Stubhaug.

Soknerådet.Sokneradet-400 Faste og varamedlemmer.

Framme frå venstre: Marit Agledal, Anne Karin Havn Vasby, Gerd Anny Daae, Liv Hjørdis Ullaland Endestad, Solfrid Langedal, Silje Fraas Øren, Hilde-Joveig Ellingsund - leiar.
Bak frå venstre: Sokneprest Dag Leirvik, Randi Holsen Solheim, Aslak Os, Lars Terje Standal - nestleiar, Målfrid Steindal og Trygve Knapstad.

Soknerådet har tatt over restopplaget av boka og den er til salgs i butikkane i Eikefjord og på kyrkjekontoret i Flora.

Historia til kyrkja på Eikefjord.no gjengir ein liten del av boka. Livet rundt kyrkja er ikkje tatt med her

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd