Ann Solei Blomster

Ann Solei Blomster blei starta i 1983 i lokala i kjellaren hos Arnljot Langedal.

Hovudaktiviteten var blomster, oppsatsar og kransar i alle variantar. Dei leverte til alt frå barnedåp, konfirmasjonar, bryllaup og begavelsar. Fleste kundane var frå Eikefjord, men Ann Solei blomster leverte også mykje til Svelgen. Bedriftskundar var også viktig med Brødrene Aa som ein viktig kunde så lenge dei bygde båtar på Nesjane.

 Ann Solei Blomster selde også gåveartiklar og småmøblar.

I 1996 flytta Ann Solei Blomster til lokala hos Eikefjord Elektro.

Solbjørg Tonheim, Leif Raasok og Anne Berit Kvalvik la ned Ann Solei Blomster 25 april 2008 etter 25 års drift.

 AnnSolei01

AnnSolei02

 Eikefjord Blomster

Anja S Kvannen starta Eikefjord Blomster i same lokale, men gjekk konkurs i 2010.

In-Spire

I 2010 starta Grethe Agledal, Nina Liseth og Tina Agledal ny blomsterbutikk med navnet In-Spire.

 Blomster
Firdaposten 10 juli 2010

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd