Den første industrien i Eikefjord var nok gardsindustri der bøndene laga forskjellig for salg. Det store industrieventyret var tønneproduksjonen som utvikla seg frå gardsindustri til stor industri med eksport i stor stil.

I dette kapittelet vil vi skrive om industrien som har vore i Eikefjord. Vi vil være takknemlige om du klarer å fortelle om bedrifter som ikkje er med så sida kan  bli mest mulig oppdatert.

Om du har ei bedrift som du vil ha med - skriv litt om den og få den med i Eikefjordsoga.

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd