I 1719 vart Peder Olsen Egewold dømd for drap på ei dame han var i lag med, ved Honnes i Førdefjorden.

Han vart dømd frå live 30 mars på tinget på Hopen.

21. juni 1719 fekk han endeleg dom: Hovud og høgre hand skulde «med en øxe af Skarprikteren afhugges».

Han Per hadde erkjent drapet, og hadde ikkje bede om appell. Difor skulde no futen Rue få domen «fuldbyrdet».

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd