Asbjørg Havn starta «Eikefjord manufaktur» i 1951.

 Manufaktur01

Butikken var i same lokale som det tidlegare hadde vore bakarbutikk på Øyra i sentrum.

 Foretningen blei offisielt sletta i 1979

 Manufaktur02

Manufaktur

Bilde nb.no

Kilde: Arve Havn, nb.no

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd