Tettstaden inst i Eikefjorden var i eldre tider sentral for eit stort oppland. Eikefjord var den naturlege plassen for å entre båtane når man skulle til kyrkje eller til tingstad. Det var også her varene frå kjøpmannen i byen vart levert.
For dei med lang reise var det vanlig å overnatte i «Foreininga» før man neste dag tørna ut og reiste vidare. Seinare kom det overnatting på Sørbøen.
Eikefjord vart brukt av folket som budde oppe i dalane ovanfor Eikefjord, helt opp til Storefjorden i Hyen.

SFFf- 033
Rundt 1908 såg det slik ut i sentrum av Eikefjord.

Kart oversikt Eikefjord

Kartet er teikna på grunnlag av bilder frå Eikefjord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lov av 28. september 1857 oppheva kravet om kongeleg bevilling til handel og sette i staden krav til handelsbrev som var gitt av fogden. Samtidig fekk landhandlarane lov til å drive handel frå faste utsalsstadar med enkelte utanlandske varer, som fargevarer, kaffi, sukker og tobakk.

28. sep. Lov om utvidelse av handelsfriheten på landet.
$1. Handelsbrev til landhandel med kaffe, sukker, krydder og stoff til farging, samt med innenrikse varer i alminnelegheit utstedes av fogden. Untatt er brennevin og dermed tilberedt drikk, samt dei varer, som ved lov av 8. aug. 1842 $7 er utelukka frå Kjøpmannshandel. Handelsbrev utstedes på stempla papir no.3. (Og så vidare)
$8. Dei fem første $$ i denne lov trer først i kraft to år frå utgangen av dette år. (1/1-1860)

 

Lov om landhandel på landet

 

Samson Salamonsen Hopen var tidleg ute og hadde papirene i orden så han kunne starte butikk i 1860. Deretter kom Karsten Samuelsen frå Kinnsundet i 1863. Dette var starten på den einaste butikken som er igjen etter 2013.

I alt har det vore seks landhandler/matvareforetningar i og rundt Eikefjord, der fem var i drift samstundes. Samson Salamonsen Hopen er den som har drive lengst samanhangande med 42 år, men det var sonen Salomon som styrte butikken lenge før han offisielt overtok. Haldis og Audvin Eikefjord dreiv Eikefjord Handel i 39 år og var aktive i alle delar av butikkdrifta så lenge dei eigde den.


 

Landhandel - Matvareforetningar

Sørbøen
                1860-1902          Samson Salamonsen Hopen. Dreiv godt og bygde opp Sørbøen
                1902-1908          Salomon Hopen. Gjekk konkurs
                1908-1935          Andreas Agledal. Kjøpte på konkursbu og dreiv fram til han døydde

Eikefjord
      1863-1877          Carsten Samuelsen, Kinnesundet
      1877-1879          Eikefjord Forbruksforening. Hadde 70 medlemmer når dei starta.
      1879-1890          Abraham Hopen og John Hansen Snilstvedt
      1890-1908          Firma Abr. Hopen. Tvangsauksjoner på slutten. Døde i 1908
      1908-1912          Firma A. Edv. Hopen. Store problem med drifta med fleire tvangsauksjoner
      1912-1947          Ole A. Eikefjord. Kjøpte butikken, dreiv nøysomt og bygde seg opp
      1947-1961          Anders Eikefjord. Fekk problem og gjekk konkurs
      1961-1989         Eikefjord Handel, Audvin og Haldis Eikefjord. Bygde ny moderne sjølvbetjenings-butikk
      1989-1991         Eikefjord Matsenter, konkurs
      1991-1997         Eikefjord Handel, Audvin og Haldis Eikefjord sluttar etter 35 år i bransjen
      1997                   Arve Havn overtar butikken

Eikefjord, Øyra
                1901-1932          Henrik Svarthumle. Døydde brått.
                1932-1939          Maren Svarthumle. Uvist om ho dreiv butikken
                1939                    Øyra selt til Olaf Havn

Eikefjord, L. Langedal
                1920-1947?         L. Langedal – Ludvig Langedal
                1947?-1958         Sofie Langedal – Arnljot Langedal dreiv butikken
                1958-1979           L. Langedal – Arnljot Langedal. Bygde ny moderne sjølvbetjenings-butikk
                1979-1986           L. Langedal – Ludvig Langedal
                1986-2008           Max matsenter, ICA. Slutt som matvareforetning 2008
                2013                      Nina og Bjarte Liseth overtar bygget

Storebru, Magnus Svarthumle
                1938-1985           Magnus Svarthumle

Barlindbotn, Matias Kalsvik
                1952-1970           Matias Kalsvik, liten butikk i same hus som posten.

Hopen, K M Hopen
             1895-1899         Karl Martinsen Hopen, det var båtstopp og post på Hopen også.

Opphavsverna © 2021 Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling:
Inova Light Ltd