Det første Joleik har om Kalsvik er frå 1742. Då blei det tinglese eit grunnleigebrev frå 1738, til Sjurd Jakopsen på ein husmannsplass «Kalswigen» under Tonheim.

Kalsvig (Vikane) 1796 var husmannsplass under Toneim. Der var 2 mann: Anders Eirkson med festesetel 1790, og Per Hansson med festesetel 1791.

I folketeljinga 1875 var Kjørslevig under Kalsvig, Dypevik

Matrikkelen 183871 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

71 Gnr

Kart
71 Kalsvik

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd