Saga i Barlindbotn er nemnd i Sunnfjordsoga til Joleik, den var i skattemanntalet i 1563 som den einaste i Sunnfjord.

Det første Joleik har om Barlindbotn i Florasoga er frå 1590. Husmann Gunnar lagde eit geitskinn i frelse.

1629 var det  tingvitning at saga hadde vore i ustand eit år, men skulde vølast. Det var futen Nils Busk som eigde henne. 1630 var saga i stand, og han skatta 4 dl.

I 1723 var Barlindbotn Svanegods.

1743 Odd Jonson kom på tinge med skinnet av ein ulv som han og 2 andre hadde drepe på sjøen (på isen vel) ved nyår.

1753 Odd Jonson viste skinnet av ein vaksen ulv på tinget. Den var skoten om vinteren.

Matrikkelen 1838

72 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

72 Gnr

Kart
72 Barlindbotn

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd