Joleik har ikkje skrive om Teigen i Florasoga.

Matrikkelen 1838

70 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

70 Gnr

Kart
70 Teigen

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd