Det første Joleik skriv om Ramsdal er at garden har landskyld til Kinnakyrkja i 1585.

1629: Kona hans Joans vart funna i hop med Joans Knutson «Skruhbehaug» som var gift. Begge laut bøte med kvar sin halve bulut. For Joans Ramsdal vart det 40 1/2 dalar, men Joans Knutson eigde mykje mindre, so det vart berre 13 4/6 dl. på han (den skyldige berre 1/3 so stor bot som den uskyldige! – Joleik sin kommentar).

2. mars 1646 var lensmannen og 5 lagrettemenn på garden, og skreiv protokoll om ærendet: Ivar «Ramstall» som var gift, hadde hatt samleie med Birte Larsdotter, og alt skulde takast frå han. Då alt var verdsett, og skyld og skuld var frårekna, var det igjen 25 riksdalar i reid­skap og buskap på hans part (av sams bu med kona). Alt gjekk til kongen.

I 1691 måtte Lars betale 1/2 dale fordi han hadde, imot Presten sin advarsel, holt sonen sin heime i staden for å gå i kyrkja for å bli undervist i kristendom.

I 1801 var det fem huslydar i Ramsdalen

Matrikkelen 1838

65 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

65 Gnr

Kart
65 Ramsdal

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd