Det første Joleik skriv er at Svaarthumlestølen ikkje er bispejord.

I 1742 vart Rasmes Olavson stemnd, for æreskjelling av Olav Larsson Langedalen. Berg Ivarson «Humblestøel» skulde vitne. Men partane gav seg, i «Christelig Kiærlighed». Då laut Rasmes svare kostnaden med saka, og Jeggje ei bot på 1/2 dl. til skulekassen.

I 1801 var det ein huslyd på Humlestølen

Matrikkelen 1838

64 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

64 Gnr

Kart
64 Humlestøl

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd