Det første Joleik har funne om Endestad er frå 1563 då garden var bispejord.

I 1700 vart Kari gravid med soldaten Jørund Larsson Reiakvam og dømd til å bøte l 1/2 dl

I 1723 var Endestad Svanegods.

1750: Futen stemnde Brite Olavdotter E. og Ingvald Andersson E. for samleie før han var konfirmert, no var han 25 år. Han hadde lovt henne ekteskap.

I 1756 kom Lensmann og 2 mann for å sjå på saga, og krevde avgift til kongen. Eigarane meinte at saga ikkje dugde so mykje at dei kunne ha slik kostnad. Då tok lensmannen sagbladet ut, og forsegla det.

I 1801 var det fem huslydar på Endestad.

Matrikkelen 1838

59 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

59 Gnr

Kart
59 Endestad

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd