Det første Joleik har funne om «Eikjevella» er frå 1590 då garden var bispejord.

I 1662 var Eikevoll Svanegods

I 1719 vart Peder Olsen Egewold dømd for drap eit kvinnfolk han var i lag med, ved Honnes i Førdefjorden. Han vart dømd frå live 30 mars på tinget på Hopen. 21. juni 1719 fekk han endeleg dom: Hovud og høgre hand skulde «med en øxe af Skarprikteren afhugges». Han Per hadde erkjent drapet, og hadde ikkje bede om appell. Difor skulde no futen Rue få domen «fuldbyrdet».

I 1723 var Egevold Svanegods

I 1801 var det ein huslyd på Eikevollen

Matrikkelen 1838

60 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

60 Gnr

Kart
60 Eikevoll

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd