Det første Joleik har funne om Øyra er frå 1590 då garden var bispejord.

I 1626 laut Nils Bendikson betle bot på 4 dalar for han låg med kona si før dei var vigde.

I 1723 var Øyra Svanegods. Ei halv mil frå sjøen

I 1753 stemnde Futen Anders Jakopson og Daarte Paaldotter, for tid fekk 2 born «på laust» (-tvillingar?) Han var litt over 19 år og var ikkje konfirmert. Ho hadde vore gift, var 40 år og hadde vore enke i 3 år. Futen, og retten (domaren og 8 bønder) var Iike kalde. Dei skulle «bægge føres til næste Tugthus» og arbeide der eit halvt år.

I 1801 var det ein huslyd på Øyra.

Matrikkelen 1838

57 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

57 Gnr

Kart
57 Øyra

Flyfoto 7/1 1970 (Fylkesatlas.no)

87 1 Øyra

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd