På 13 hundretalet eigde presteborde i Brandsøya 2 månadmatabol «j knappastadom».

Olav Sveinson Knapstad var utskriven hermann mot svenskane I 1612, men rømde heim att frå Svinesund. I 1614 laut han svare for seg, med ei bot på 7 dl., 1 mark (mest 4 kuverde).

I 1619 måtte Olav og Svein K, Jo Tonneim, Olav Paalson og Olav Sveinson og Joans Eikjefjorda, kvar betale 2 dalar i bot, for dei ikkje skyssa statens folk, som låg og venta på dei i 2 dagar.

1723 Svanegods, ein halv fjordung frå sjøen

I 1801 var det seks huslydar på garden Knapstad

Matrikkelen 1838

56 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

56 Gnr

Kart
56 Knapstad

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd