Det eldste Joleik har om Tonheim er frå 13 hundre talet. Då eigde prestborde i Brandsøy jord i «Tunhæimi» årsleiga var eit spann og eit «Laup» Sannsynleg korn og smør.

I 1618 vart Torgjeir dømd til 4 dalar i bot for eit bukkekje han tok frå Jo.
I 1648 melde Olav Toneim bonden i Kvalvika for ulovleg jakt, og for det fekk han halve bota som vart dømd, og tente på den måten nesten ei kuverde.
1698 Kristen Joansson var ein gamal skulemeister med mange små bom, han var vist innflyttar. Han hadde fått barn med ei Orlaug i Guddalen. Han hadde ikkje pengar til bota og folk tykte det var for gale om han skulde i fengsel. Tinglyden gav 4 mark, og lensmannen lova 5.

I 1723 var Tonheim Svanegods og det var nemnt 6 mann.

I 1784 var det fjellskred på Tonheim. Ein stor stein losna og for rett i fjorden. Den tok med seg jord av åker og bø, 7 hus hos Bertel Hallvardson. Etter skredet sette retten med landskylda frå 1 pund 14 merker til 12 merker.

I 1801 var det ni huslydar på Tonheim.

Matrikkelen 1838

51 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

51 Gnr

50 Tonheimsli

Tonheim har eit stort område på sørsida av Eikefjorden
51 Tonheim over fjorden

Flyfoto 51/1 1970 (Fylkesatlas.no)
51 1 Tonheim

Flyfoto 51/2 1970 (Fylkesatlas.no)
51 2 Grønneviken

Flyfoto 51/3 1970 (Fylkesatlas.no)
51 3 Tonheim

Flyfoto 51/4 1970 (Fylkesatlas.no)
51 4 Grønneviken

Flyfoto 51/5 1970 (Fylkesatlas.no)
51 5 Tonheim

Flyfoto 51/6 1970 (Fylkesatlas.no)
51 6 Tonheim

Flyfoto 51/7 Djupevik 1970 (Fylkesatlas.no)
51 7 Djupeviken

Flyfoto 51/8 1970 (Fylkesatlas.no)
51 8 Tonheim

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd