Joleik har ikkje skrive om Tonheimsli i Florasoga.

Matrikkelen 1838

50 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

50 Gnr

50 Tonheimsli50 Tonheimsli over fjorden

Tonheimli har eit lite område på sørsida av Eikefjorden og bort mot Jagedalsvatnet

Flyfoto 50/1 1970 (Fylkesatlas.no)50 1 Tonheimslien

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd