Sommaren 1892 blei den siste bjørnen skoten i Eikefjord - nærmare bestemt i Bjønnaskora på vestsida av Endestadnip.

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd