Viste du at Eikefjord Idrettslag blei stifta igjen i 1967. Friidrettsgruppa og ski/o-gruppa var med frå starten. I 1971 kom fotballgruppa med og vart snart den største gruppa i idrettslaget.

Eikefjord Idrettslag skipa i 1938. Reidar Høyseth har fått tak i korrespondanse med krinsen der laget vart oppmoda om å melde seg inn. Han har også aktivitetstall som viste at det var aktivitet i laget etter krigen.

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd