Første skulen i Eikefjord vart bygt i sentrum i 1863. Det vart bygt ny skule på same plassen i 1902..

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd