Det første Joleik har funne om Sæterlid er frå 1603 der Håvard svara bygningsskatt som  øydegardsmann eller rydningsmann.

I 1672 var det ei lita bekkekvern i Sæterlid.

I 1746 var sveinen Steffaa Baardson spedalsk, dei tvo syskena hans også. Det kosta mykje å få dei inn i spitalen i Bergen. Syskena Steffaa og Ingjeber bad om hjelp til 1. termin, 18 dl. måtte utliknast på folket.

I  1747 var det sag, og dei tok til å skjere til husbruk. Det skulle svarast 10 skilling i skatt for året.

I 1801 var det to huslydar i Sæterlia

Matrikkelen 1838

62 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

62 Gnr

Kart
62 Sæterlid

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd