HATLESET Gnr 49.

Det eldste Joleik har om Hatleset er frå 13 hundre talet. Då eigde prestborde i Brandsøy fire «månadmatabol i «Haslasætre»
1610: Griggus Hadtlesetther frakta nokre bord til byen, imot forbod. For dette fekk han ei bot på 4 daler.

1723 Hatleset var Svanegods. Garden var delt i to og var tungdriven, men gav korn kvart år.

I 1801 var det to huslydar på Hatleset.

49 matrikkel

Gards/Bruksnummer ca 1900

49-Gnr.png

Kart G.nr 49 (Fylkesatlas.no)

49 Hatleset

Flyfoto 49/1 1970 (Fylkesatlas.no)

49 1 Hatlesæter

Flyfoto 49/2 1970 (Fylkesatlas.no)

49 2 Hatlesæter

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd