I 1944 var vegen frå Florø til Eikefjord ferdig, og våren 1945 kunne ein køyra mellom Florø og Førde på RV585. Endeleg ferdiggjering og offisiell opning skjedde først i 1952.

Opphavsverna © Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling: Inova Light Ltd