Første busetnad vi veit om i Eikefjord var på marka der eldresenteret er no. Så beskytta som fjorden og landskapet er her inne i fjorden har det nok vore busetnad fleire plassar.

Etter kvart som behovet har meldt seg har folk flytta opp gjennom dalen og busett seg langs dei rike fiskevatna og til gode jordbruks og fangstområde.

I dette kapittelet skal vi prøve å skrive litt om allle gardane og Eikefjordsoga treng mykje hjelp. Det er du som bur på garden som kjenner historia og kan feste dette på papiret. I første omgang berre stikkord og litt om eigarane opp gjennom tidene – seinare prøver vi å sy det saman til ei gardssoge for kvar gard i distriktet.

Dette er ei stor oppgåve og det vil ta tid å bli ferdig, men den som skynder seg langsamt kjem også i mål.

Skjema under kan være til hjelp samling av data. Ta ein kopi og bruk det i din tekstbehandling.

pdfLast ned PDF her!52.64 KB

Ved skifte av eigar – bruk nytt skjema så man får registrert ektefelle og barn.

Opphavsverna © 2021 Eikefjordsoga.no
All bruk av innhold kan skje med direkte link til vår hjemmeside.

Design og utvikling:
Inova Light Ltd